Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.
Archiwum 
- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie:

"Usługi zbioru buraków cukrowych"

Termin składania ofert do dnia: 09.07.2024 r. do godz. 12:00


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie:

"Usługi zbioru kukurydzy sieczkarnią Claas w technologii SHREDLAGE"

Termin składania ofert do dnia: 20.05.2024 r. do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie budynku inwentarskiego obory dla 210DJP

 w miejscowości Trzebiny.

Termin składania ofert do dnia: 15.05.2024 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert 

na dostawę rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż, siatki do pras, zakiszaczy,

folii transparentnej oraz folii grubej.


Termin składania ofert do dnia: 29.04.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup słomy w balotach

Termin składania ofert do dnia: 19.04.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

dostawę elementów żelbetowych do budowy silosu trzykomorowego w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

Termin składania ofert do dnia: 23.04.2024 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

wykonanie wymiany pokrycia dachowego magazynu zbożowego na terenie Mieszalni i Suszarni Pasz 

w miejscowości Długie Stare.

Termin składania ofert do dnia: 03.04.2024 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"wynajem ciągnika o mocy od 220 do 250 KM"

Termin składania ofert do dnia: 05.03.2024 rok do godz. 12:00

- ZAPROSZENIE DO ROZMÓW -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.zaprasza do rozmów firmy zajmujące się 
redukcją śladu węglowego w gospodarstwie

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na realizację zadania inwestycyjnego: „zakup 2 szt. ciągników o mocy od 110 do 130 KM”

Termin składania ofert do dnia: 14.02.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie budowy silosu trzykomorowego
dla Zakładu Rolnego w Trzebinach wraz z uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na budowę 
dla tego zadaniaw Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Termin składania ofert do dnia: 31.01.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
 zaprasza do składania ofert na materiał siewny kukurydzy.

Termin składania ofert do dnia: 22.01.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert 
na realizację zadania inwestycyjnego :
"Wykonanie systemu monitoringu"

Termin składania ofert do dnia: 15.01.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do ofert na zakup słomy w balotach. 

Termin składania ofert do dnia: 15.01.2024 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE dot. wydłużenia terminu składania ofert do dnia 19.10.2023 r.-

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

"na wykonanie systemu monitoringu nowej obory
 w Zakładzie Rolnym Trzebiny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia"

Termin składania ofert do dnia: 19.10.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

"budowę dróg dojazdowych do budowanej obory w miejscowości Trzebiny"

Termin składania ofert do dnia: 23.10.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"wykonanie kontroli 5 -letniej budynków"

Termin składania ofert do dnia: 12.10.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"Wykonanie systemu monitoringu" w obiekcie w trakcie budowy nowej obory 
w Zakładzie Rolnym w Trzebinach

Termin składania ofert do dnia: 11.10.2023 rok do godz. 12:00


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

dostawę i montaż silosów paszowych z systemem transportu paszy do robotów dla obory bydła mlecznego

 w Zakładzie Rolnym Trzebiny

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia: 10.08.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie:

"Usługi zbioru buraków cukrowych"

Termin składania ofert do dnia:18.08.2023 r. do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego Honda CR-V

Termin składania ofert do dnia: 31.07.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza

do składania ofert na zakup materiału siewnego.

Termin składania ofert do dnia: 03.08.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego Honda CR-V

Termin składania ofert do dnia: 19.07.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę i montaż mat legowiskowych dla nowobudowanej obory bydła mlecznego

 w Zakładzie Rolnym w Trzebinach "

Termin składania ofert do dnia: 12.06.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

"wykonanie robót instalacyjnych mieszania i przesyłu gnojowicy do zbiornika bezodpływowego w zakresie budowy

 nowej obory dla bydła mlecznego w ZR Trzebiny"

Termin składania ofert do dnia: 26.05.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie:

"Usługi zbioru kukurydzy sieczkarnią Claas w technologii SHREDLAGE"

Termin składania ofert do dnia: 16.05.2023 r. do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę i montaż czochraczy dla obory bydła mlecznego w Zakładzie Rolnym w Strzyżewice 

oraz Zakładzie Rolnym w Trzebinach "

Termin składania ofert do dnia: 15.05.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń (środków trwałych)

Termin składania ofert do dnia: 21.04.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na dostawę rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż, siatki do pras, zakiszaczy,
folii transparentnej oraz folii grubej.
.
Termin składania ofert do dnia: 28.04.2023 rok do godz. 12:00
- OGŁOSZENIE dot. wydłużenia terminu składania ofert do dnia 07.04.2023 r.-

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż urządzeń udojowych wraz z osprzętem wyposażenia nowej obory 
w Zakładzie Rolnym Trzebiny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia: 07.04.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż urządzeń udojowych wraz z osprzętem wyposażenia nowej obory w Zakładzie Rolnym Trzebiny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia: 30.03.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na: realizację zadania inwestycyjnego: "zakup anteny GPS"

Termin składania ofert do dnia: 28.03.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
 na realizację zadania inwestycyjnego:
"Zakup ciągnika o mocy od 210 do 230 KM"

Termin składania ofert do dnia: 24.03.2023 r. do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż zadaszonego zbiornika bezodpływowego (kortenu) na płynne odchody zwierzęce - w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Termin składania ofert do dnia: 27.03.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi ujętych
 w system kanalizacji deszczowej z terenu

Termin składania ofert do dnia: 03.03.2023 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż zadaszonego zbiornika bezodpływowego (kortenu) na płynne odchody zwierzęce - w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Termin składania ofert do dnia: 02.03.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń (środków trwałych)

Termin składania ofert do dnia: 15.02.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:"wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy nowej obory dla bydła mlecznego w Zakładzie Rolnym w Trzebinach."

Termin składania ofert do dnia: 13.02.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego: "zakup i dostawa prasy rolującej"

Termin składania ofert do dnia: 10.02.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na: "wybór kierownika robót instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie budowy nowej obory dla bydła mlecznego w Zakładzie Rolnym w Trzebinach."

Termin składania ofert do dnia: 13.02.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
realizację zadania inwestycyjnego: "zakup ładowarki teleskopowej"

Termin składania ofert do dnia: 27.01.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
realizację zadania inwestycyjnego: "zakup przyczepy transportowej"

Termin składania ofert do dnia: 27.01.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
realizację zadania inwestycyjnego "zakup samochodu SUV" .

Termin składania ofert do dnia: 23.01.2023 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
realizację zadania inwestycyjnego "zakup kosiarki dyskowej i mieszadła do zboża"

Termin składania ofert do dnia: 17.01.2023 rok do godz. 12:00


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"Dostawę i montaż mat legowiskowych oraz czochraczy dla obory bydła mlecznego
 w Zakładzie Rolnym w Wilkowicach "

Termin składania ofert do dnia: 30.12.2022 rok do godz. 12:00


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na materiał siewny kukurydzy.

Termin składania ofert do dnia: 12.12.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
" wykonanie robót ogólnobudowlanych i dekarskich w zakresie remontu dachu, 
budynku obory w Zakładzie Rolnym w Długich Starych"

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare,
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5. Pokój nr.1 do dnia 10.11.2022 r. do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"zakup kukurydzy mokrej w ilości około 200 ton"

Termin składania ofert do dnia: 28.10.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i za rok 2023

Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2022 roku

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"wykonanie ekspertyzy budowlanej i konserwatorskiej w zakresie planowanych prac odtworzeniowych obiektu dawnej obory i wozowni w ZR w Trzebinach."

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2022 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"wynajem gniotownika do kukurydzy"

Termin składania ofert do dnia: 09.09.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń (środków trwałych)

Termin składania ofert do dnia: 12.08.2022 rok do godz. 15:00

Pobierz pliki


    - OGŁOSZENIE -

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi zbioru kukurydzy
 sieczkarnią Claas w technologii SHREDLAGE 

 Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na zakup materiału siewnego.
.
Termin składania ofert do dnia: 02.08.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie:
"Usługi zbioru buraków cukrowych"

Termin składania ofert do dnia: 02.08.2022 r. do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
 na dostawę materiału siewnego rzepaku"

Termin składania ofert do dnia: 26.07.2022 r. do godz.12:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
 na dostawę materiału siewnego rzepaku"

Termin składania ofert do dnia: 26.07.2022 r. do godz.12:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"wynajem z opcją sprzedaży prasy silosującej"

Termin składania ofert do dnia: 11.07.2022 rok do godz. 12:00

- PRZETARG -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń (środków trwałych)

Termin składania ofert do dnia: 11.07.2022 rok do godz. 15:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego:
"monitoring pojazdów GPS"

  Termin składania ofert do dnia: 22.06.2022 r. do godz.12:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii prawnej w zakresie występowania schematów podatkowych i konieczności raportowania do KAS.

Termin składania ofert do dnia: 08.06.2022 r. do godz.10:00

- KOMUNIKAT -

Unieważnienie ogłoszonego zaproszenia z dnia 30.05.2022 r. do złożenia ofert na sprzedaż 
pszenicy konsumpcyjnej w ilości 500 ton.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"zakup wozu paszowego SGARIBOLDI".

Termin składania ofert do dnia: 17.06.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 1222.

Termin składania ofert do dnia: 03.06.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej w ilości 500 ton.

Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022 rok do godz. 14:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na analizę gleb 
na powierzchni około 3000 ha

Termin składania ofert do dnia: 25.05.2022 r. do godz.12:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 1222.

Termin składania ofert do dnia: 13.05.2022 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -


"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projekto-kosztorysowej w zakresie budowy przyłącza energetycznego SN ze słupową stacją transformatorową do zasilania nowej obory bydła mlecznego w Zakładzie Rolnym w Trzebinach"

Termin składania ofert do dnia: 09.05.2022 r. do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -


"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
 na realizację zadania inwestycyjnego:

"Zakup komputera diagnostycznego"

Termin składania ofert do dnia: 22.04.2022 do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert 

na realizację zadania inwestycyjnego:

"Zakup 2 szt. ciągników o mocy od 110 do 130 KM"

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2022 r. do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza

do składania ofert na dostawę rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż, siatki do pras, zakiszaczy,

folii transparentnej oraz folii grubej.
.
Termin składania ofert do dnia: 31.03.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. 

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na:

"Sprzedaż wozu paszowego SGARIBOLDI".

Termin składania ofert do dnia: 25.03.2022 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza

do składania ofert na zakup i dostawę mieszadła do gnojowicy.


Termin składania ofert do dnia 21.03.2022 r. do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert

na dostawę Mulczera Gaspardo Gemella 620Termin składania ofert do dnia:  10.03.2022 r. do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora"

Termin składania ofert do dnia: 15.02.2022 r. do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż zestawu serwera z komputerem do obsługi systemu zarządzania stadem bydła mlecznego w ZR w Niechłodzie"

Termin składania ofert do dnia: 04.02.2022 r. do godz.10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na zakup i dostawę taksówki mlecznej o pojemności 200 litrów.
.
Termin składania ofert do dnia 03.02.2022 r. do godz.10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na zakup i dostawę wozu paszowego zaczepianego

Termin składania ofert do dnia 26.01.2022 r. do godz.12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na materiał siewny kukurydzy.

Termin składania ofert do dnia: 27.12.2021 rok do godz. 12:00


- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie konstrukcji stalowej budynku inwentarskiego oraz kanałów gnojowych obory w miejscowości Trzebiny wraz z robotami towarzyszącymi"

Termin składania ofert do dnia: 16.12.2021 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

"Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż zestawu serwera z komputerem do obsługi systemu zarządzania stadem bydła mlecznego w ZR w Niechłodzie"

Termin składania ofert do dnia: 08.12.2021 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na sprzedaż i dostawę wozu paszowego samojezdnego

Termin składania ofert do dnia 03.11.2021 r. do godz.10.00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie kanałów gnojowych w budowanym budynku inwentarskim obory w miejscowości Trzebiny"

Termin składania ofert do dnia: 26.10.2021 rok do godz. 15:00

     
- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"Wynajem gniotownika do kukurydzy. "

Termin składania ofert do dnia: 22.09.2021 rok do godz. 12:00

         - OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"Zakup, dostawę i montaż zbiornika na mleko. "

Termin składania ofert do dnia: 26.08.2021 rok do godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza do złożenia
ofert na zakup materiału siewnego:
- żyto F1 odmiany:
Binto
Bono
Berado
Serafino
Dolaro
Vinetto
Arvid

Termin składania ofert: do dnia 11.08. 2020 r. do godz. 15:00 

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie konstrukcji stalowej budynku inwentarskiego obory w miejscowości Trzebiny
 wraz z robotami towarzyszącymi "

Termin składania ofert do dnia: 06.08.2021 rok do godz. 15:00

OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Sprzedaż ciągnika rolniczego Zetor Model Proxima 85".

Termin składania ofert do dnia: 20.07.2021 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"Wykonanie usługi zbioru kukurydzy sieczkarnią Claas w technologii SHREDLAGE"

Termin składania ofert do dnia: 23.07.2021 rok do godz. 12.00


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup 2 szt. ciągników o mocy 110-130 KM”

Termin składania ofert do dnia: 09.07.2021 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na materiał siewny rzepaku zaprawiony zaprawą Buteo Start lub Lumiposa.

Termin składania ofert do dnia: 14.07.2021 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie konstrukcji stalowej budynku inwentarskiego obory w miejscowości Trzebiny wraz z robotami towarzyszącymi "

Termin składania ofert do dnia: 16.07.2021 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie kanałów gnojowych w budowanym budynku inwentarskim obory w miejscowości Trzebiny"

Termin składania ofert do dnia: 16.07.2021 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zapraszado składania ofert na:
 dostawę rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż, siatki do pras,
folii transparentnej oraz folii grubej.

Termin składania ofert do dnia: 10.05.2021 rok do godz. 13.00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
" Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus Model C 385".

Termin składania ofert do dnia: 13.05.2021 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Dostawę elementów żelbetowych do budowy silosu trzykomorowego w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie".

Termin składania ofert do dnia: 12.05.2021 rok do godz. 15:00 (osobiście lub drogą pocztową)

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na dostawę rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż, siatki do pras,
folii transparentnej oraz folii grubej.
.
Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021 rok do godz. 10.00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
" Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus Model C 385".

Termin składania ofert do dnia: 27.04.2021 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Dostawę elementów żelbetowych do budowy silosu trzykomorowego w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie".

Termin składania ofert do dnia: 28.04.2021 rok do godz. 10:00 (osobiście lub drogą pocztową)

Pobierz pliki- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie robót ogólnobudowlanych i dekarskich w zakresie częściowego remontu dachu,
budynku Pałacu w Zakładzie Rolnym w Strzyżewicach."

Termin składania ofert do dnia: 27.04.2021 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:
"Zakiszaczy (inokulentów) do zakiszania kukurydzy, lucerny, trawy"

Termin składania ofert do dnia: 15.04.2021 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie systemu wentylacji hali udojowej z poczekalnią obory w miejscowości Wilkowice"

Termin składania ofert do dnia: 30.03.2021 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie budowy silosu dwukomorowego
dla Zakładu Rolnego w Niechłodzie wraz z uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na budowę
dla tego zadania w Starostwie Powiatowym w Lesznie "

Termin składania ofert do dnia: 25.03.2021 rok do godz. 13:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na:
"Sprzedaż gniotownika walcowego Romill M 600"

Termin składania ofert do dnia: 15.03.2021 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi siewu buraków cukrowych metodą Strip-Till.

Termin składania ofert do dnia: 26.02.2021 rok do godz. 12.00

- OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:
"Zakup samochodu osobowego typu SUV-DACIA"

Termin składania ofert do dnia: 24.02.2021 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na materiał siewny kukurydzy.

Termin składania ofert do dnia: 20.01.2021 rok do godz. 15:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na realizację zadania inwestycyjnego "zakup siewnika zawieszanego do kukurydzy firmy Vaderstad".

Termin składania ofert do dnia: 16.12.2020 rok do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 i za rok 2021

Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2020 roku

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup ciągnika rolniczego".

Termin składania ofert do dnia: 09.10.2020 rok do godz. 15.00 - OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 385.

Termin składania ofert do dnia: 05.10.2020 rok do godz. 10.00- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi zgniotu ziarna kukurydzy.

Termin składania ofert do dnia: 13.09.2020 rok do godz. 15.00

Pobierz pliki
- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę:
materiału siewnego Żyta F1 .
Termin składania ofert do dnia: 27.07.2020 rok do godz. 15.00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na wykonanie siewu rzepaku ozimego metodą Strip-Till.
Termin składania ofert do dnia: 27.07.2020 rok do godz. 15.00

Pobierz pliki- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych w sezonie 2020.
Termin składania ofert do dnia: 27.07.2020 rok do godz. 15.00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. 
posiada w ofercie sprzedaży buhajki rasy mięsnej - Limousine pochodzące z własnej hodowli.
Szczegółowe inormacje na temat oferty można uzyskać - Głowny Hodowca Witold Glapa tel. 695 934 068- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na dostawę:
materiału siewnego rzepaku zaprawionego zaprawą neonikotynoidową.
Termin składania ofert do dnia: 15.07.2020 rok do godz. 10.00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert 
na realizację zadania inwestycyjnego

 "Zakup ładowarki teleskopowej Manitou MLT 737 - 130PS+"

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu monitoringu 
w Zakładzie Rolnym Niechłód.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2020 r. do godz. 10.00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na dostawę rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż, siatki do pras,
folii transparentnej oraz folii grubej.
Termin składania ofert do dnia: 04.05.2020 r. do godz. 10.00

- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na dostawę zakiszaczy (inokulantów) do zakiszania kukurydzy, lucerny oraz trawy.
.
Termin składania ofert do dnia 06.04.2020 r. do godz.10.00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na sprzedaż i dostawę wozu paszowego samojezdnego.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2020 r. do godz.15.00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
 zaprasza do składania ofert na sprzedaż zbóż bardzo dobrej jakości ze zbiorów 2019.
 
Termin składania ofert do dnia 06.03.2020 r. do godz.15.00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na sprzedaż i dostawę śrutownika walcowego do ziarna
Termin składania ofert do dnia 20.02.2020 r. do godz.10.00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza 
do składania ofert na wykonanie usługi siewu buraków cukrowych w technologii STRIP-TILL
Termin składania ofert do dnia 20.02.2020 r. do godz.15.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  zaprasza do składania ofert na materiał siewny kukurydzy.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2020 r. do godz.15.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza do złożenia ofert
 na dostawę i montaż pięciu zbiorników na olej napędowy.

Termin składania ofert do dnia 02.10.2019 r. do godz. 15:00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza do złożenia ofert
 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (obory)
 z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

 Termin składania ofert do dnia 02.09.2019 r. do godz.15.00 

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza 
do złożenia ofert na zakup materiału siewnego żyta oraz mieszanki traw.

Termin składania ofert do dnia 23.08.2019 r. do godz.15.00

- KOMUNIKAT  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare podaje komunikat
 o unieważnieniu przetargu z dnia 24.06.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej 
dla dwóch budynków inwentarskich (obory) w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

Pobierz pliki


- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza 
do złożenia ofert na wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych.

Termin składania ofert do dnia 19.08.2019 r. do godz.15.00

Pobierz pliki


- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza 
do złożenia ofert na wynajem gniotownika do kukurydzy.

Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godz.15.00

Pobierz pliki


- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji 
 i uzyskania właściwych pozwoleń. 

Termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz.12.00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert  na materiał siewny rzepaku.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2019 r. do godz.12.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów na kiszonki w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

Zmiana treści ogłoszeniana na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów na kiszonki, w Zakładzie Rolnym w Trzebinach naszego Przedsiębiorstwa.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na  siew rzepaku ozimego metodą Strip-Till.

Termin składania ofert do dnia 31.07.2019 r. do godz.15.00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert  na nawozy.

Termin składania ofert do dnia 31.07.2019 r. do godz.15.00

- KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Podaje komunikat o unieważnieniu przetargu z dnia 05.06.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch budynków inwentarskich (obory) w Zakładzie Rolnym Trzebiny.

Pobierz pliki


-  OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej 
zabudowanej położonej w Piotrowicach, gmina Święciechowa.

Termin przetargu to 24.06.2019 godz. 10:00. 
Przystąpienie do przetargu wymaga wniesienia wadium jak w załączniku.

Pobierz pliki


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów na kiszonki w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

- KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Podaje komunikat o unieważnieniu przetargu z dnia 16.04.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch budynków inwentarskich (obory) w Zakładzie Rolnym Trzebiny.

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do  składania ofert na dostawę i montaż wiaty w Zakładzie Rolnym w Wilkowicach.

Termin składania ofert do dnia 14.06.2019 r. do godz.12:00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi zbioru zbóż.

Termin składania ofert do dnia 10.06.2019 r. do godz.15:00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2019 r. do godz.10.00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na na zakup śrutownika walcowego do ziarna.

Termin składania ofert do dnia 08.05.2019 r. do godz.10:00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej
na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym,
oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika, oraz budowę dwóch silosów na kiszonki
w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r. do godz.10.00

- KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.
podaje komunikat o unieważnieniu przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowej dla dwóch budynków inwentarskich (obory) w Zakładzie Rolnym w Trzebinach

Pobierz pliki


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza  do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 
polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym 
oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów
 na kiszonki w Zakładzie Rolnym w Trzebinach

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę urządzeń: 

                                  1. Podgarniacza ślimakowego do pasz objętościowych
                                  2. Myjki hali udojowej
                                    3. Agregatu chłodniczego do mleka

Termin składania ofert do dnia 02.04.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę zakiszaczy (inokulantów) 
do zakiszania kukurydzy, lucerny oraz trawy.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę
 rękawów foliowych, siatki do balotów, folii transparentnej oraz folii grubej.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. do godz.10.00

-  ODWOŁANIE PRZETARGU  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare z o.o.
informuje o odwołaniu przetargu na dostawę
 rękawów foliowych, siatki do balotów, folii oraz zakiszaczy do kiszonek. 

Pobierz pliki


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę 
rękawów foliowych, siatek do balotów, folii transparentnej i  zakiszaczy.


Termin składania ofert do dnia 14.03.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na
 wykonanie usługi siewu buraków cukrowych w technologii STRIP-TILL.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 06.03.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na dostawę komponentów do systemu GPS
automatycznego kierowania dla ciągników JOHN DEERE


Ofertę należy złożyć wsiedzibie Spółki w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert  na
 wykonanie robót ogólnobudowlanych i dekarskich w zakresie remontu dachu budynku 
Zarządu Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert 
 na zakup i dostawę wozu paszowego. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 13.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZMIANA OGŁOSZENIA  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
informuje o zmianie ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla PR Długie Stare Sp.z o.o.
 z dnia 29.01.2019 r.
.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 05.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert 
 na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla PR Długie Stare Sp.z o.o.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz.10.00.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert 
na dostawę komponentów do systemu GPS automatycznego kierowania 
dla ciągników JOHN DEERE.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 13.02.2019 r. do godz.10.00.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na nawozy.

Oferty można składać do dnia 05.02. 2019 r. do godz. 15:00.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert 
na dostawę i montaż wiaty, zadaszenia stanowisk dla bydła obory 
 w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz.15.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. 
Zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż bocznych siatek osłonowych
 obory w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 05.02.2019 r. do godz.15.00

- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na:
 sprzedaż sprzętu (środka trwałego). 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 21.01.2019 r. o godz. 10:00.

- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na materiał siewny.

Oferty można składać do dnia 18.01. 2019 r. do godz. 15:00.

- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  ogłasza  przetarg ofertowy 
na dostawę elementów żelbetowych do budowy silosu dwukomorowego w Zakładzie Rolnym w Gołanicach.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (osobiście lub drogą pocztową)
 w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaproszenie do składania ofert na:
 zakup budek dla cieląt

- OGŁOSZENIE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. 
 ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony:
na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w Piotrowicach.
Oferty pisemne należy złożyć do 08.11.2018 r do godz. 15.00.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE PRZETARG -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na:
 sprzedaż maszyn (środków trwałych) w dniu 06.11.2018 r.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. 
 ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony:
na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w Piotrowicach.
Oferty pisemne należy złożyć do 08.11.2018 r do godz. 15.00.

Pobierz pliki


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiaty,
 zadaszenia cielętników w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. 
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wycięcia drzew z segregacją pozyskanego asortymentu 
 na obszarze działki nr 110 w Gołanicach.

Pobierz plikiPobierz pliki


ZAPROSZENIE 
do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2018 i za rok 2019


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5,64 – 100 Leszno, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania według załączonych wytycznych otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 17.09.2018 r.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 65 533 78 43.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE PRZETARG -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na:
 sprzedaż maszyn (środków trwałych) w dniu 02.10.2018 r.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

W zwiazku z unieważnieniem wcześniejszego przetargu
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  zaprasza do składania ofert na: 

Wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych 
- oferty należy składać do dnia 06.09.2018 r. do godz. 15:00.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. uprzejmie informuje,
 iż przetarg na wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych został unieważniony, bez podania przyczyn.

Zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone ponownie.

- OGŁOSZENIE -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych
 - oferty należy składać do dnia 24.08.2018 r. do godz. 15:00.

- OGŁOSZENIE -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
 zakup materiału siewnego żyta
-  oferty należy składać do dnia 24.08.2018 r. do godz. 15:00.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
 wynajem gniotownika do kukurydzy 
-  oferty należy składać do dnia 17.08.2018 r. do godz. 15:00

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE PRZETARG -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o.
ogłasza na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w Piotrowicach

- OGŁOSZENIE -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na  zakup ładowarki teleskopowej Manitou 625

- OGŁOSZENIE -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wykonanie siewu rzepaku ozimego metodą Strip-Till

- OGŁOSZENIE -

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na materiał siewny - rzepak 

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza do składania ofert na na dostarczenie materiału hodowlanego

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w Piotrowicach 

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert na wykonanie dokumentacji projekto - kosztorysowej w zakresie prac renowacyjnych obory i wozowni w ZR Trzebiny

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza do składania ofert na materiał siewny lucerny mieszańcowej oraz mieszanki traw łąkowych

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza  do składania ofert na analizę gleb na powierzchni 3000 ha

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego:
  "zakup ładowarki teleskopowej Manitou 735"

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
 na sprzedaż maszyn ( środków trwałych).

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę:

- rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż,

- siatki do balotów,

- folii transparentnej,

- folii grubej, 

- zakiszaczy do zakiszania.

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na
 sprzedaż 55 sztuk buhajów – opasów, rasy Limousine i MM, oraz 11 sztuk buhajów – opasów, rasy HO

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
  oferuje do sprzedaży 2000 ton pszenicy ze zbiorów 2017.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5

posiada na sprzedaż zboża dobrej jakości ze zbiorów 2017

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na dostawę wózka widłowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprosza do składania ofert na wykonanie ścinki drzew z segregacją pozyskanego asortymentu, oraz na usunięcie pni po wycince na obszarze działki nr 110 w Gołanicach.

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie budowy silosu dwukomorowego dla Zakładu Rolnego w Gołanicach wraz z uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na budowę dla tego zadania z Wielkopolskim, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Starostwem Powiatowym w Lesznie.

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprosza do składania ofert na wykonanie następujących prac: siewu buraków cukrowych, siewu kukurydzy oraz omłotu zbóż

Pobierz pliki


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż konstrukcji stalowej budynkumagazynowego w Zakładzie Rolnym w Gołanicach 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
  zaprosza do składania ofert na wykonanie przepompowni oraz budowę kolektora tłocznego w ZR Niechłód

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 


Na wykonanie wyceny (ustalenie wartości rynkowej) nieruchomości rolnej, zorganizowanej i zabudowanej byłego folwarku w Piotrowicach gm. Święciechowa 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 


Na wykonanie wyceny (ustalenie wartości rynkowej) nieruchomości rolnej, zorganizowanej i zabudowanejbyłego folwarku w Piotrowicach gm. Święciechowa 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 


Na ostawę przegród stanowiskowych, oraz na dostawę i montaż mat legowiskowych do obory bydła mlecznego w ZR Niechłód

Pobierz plikiZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na wykonanie systemu monitoringu.

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE 

do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego (wyceny) nieruchomości 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza  do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
(wyceny) nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67/2 o powierzchni 8,3678 ha położonej w obrębie Trzebiny, gmina Święciechowa.

ZAPROSZENIE 

do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2017 i za rok 2018


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5,64 – 100 Leszno, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania według załączonych wytycznych otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 06.10.2017 r.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 65 533 78 43.

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5

Ogłasza przetarg na dostawę i montaż robota udojowego 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla wyposażenia obory bydła mlecznego w ZR w Niechłodzie

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5


OGŁOSZENIE o zorganizowaniu pisemnego przetargu na:

„ Zakup samochodu osobowego typu SUV – podwyższony”

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5


ogłasza przetarg na dostawę sprzętu rolniczego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„ wynajem ładowarki teleskopowej Manitou 625 / z opcją wykupu”

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5
zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej
 w zakresie budowy obiektu obory z adaptacją typowej wiaty hodowlanej dla bydła 
dla Zakładu Rolnego w Gołanicach wraz z uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na budowę dla tego zadania.

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5
Zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiaty hodowlanej dla bydła w Zakładzie Rolnym w Gołanicach

Pobierz pliki


Z UWAGI NA DUŻĄ ILAŚĆ ZAPYTAŃ OFERTOWYCH
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Długie Stare ul. Wiosenna 5, 64-100 Leszno

USTALA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ OBORY
BYDŁA MLECZNEGO W ZAKŁADZIE ROLNYM NIECHŁÓD

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


I. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w przetargu :
zostały opisane w SWIS (dostępne na stronie www.dlugie.com.pl 
oraz są do odbioru w sekretariacie Przedsiębiorstwa)

II. Termin realizacji zamówienia :
Zamawiający określa czas realizacji zadania na okres 90 dni 
od dnia podpisania umowy.

III. Termin składania ofert :
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Długie 
Stare, ul. Wiosenna 5, do dnia 24.08.2017do godz. 15:00

IV. Zapytania i informacje o przedmiocie zamówienia :
Kierować na adres e-mail: dlugie@interan.pl, tel. sek.65 520 2670
lub do Wacława Gaertiga tel. 65 533 8632; kom, 697 628 812 

Pobierz pliki


OGŁOSZENIE 

o zorganizowaniu pisemnego przetargu na wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych 2017 r.

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert
 na wykonanie usługi zbioru buraków cukrowych 

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
OGŁASZA PRZETARG 
na dostawę zbiornika na olej napędowy, do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji paliwa.
szczegóły przetargu do pobrania poniżej:

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na Rozbudowę obory bydła mlecznego 
w Zakładzie Rolnym Niechłód

szczegóły przetargu do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno
Ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony 
na sprzedaż  maszyn (środków trwałych)

szczegóły przetargu do pobrania poniżej:

Pobierz pliki


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

o zorganizowaniu pisemnego przetargu
na sprzedaż 25 sztuk buhajów – opasów, rasy Limousine i MM

oferta sprzedaży dotyczy całej stawki opasów

Szczegóły przetargu do pobrania poniżej:

Pobierz pliki


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego środka transportu
 na dzień 5 czerwca 2017 r.

VOLKSWAGEN  Transporter BUS T4 TDi MR’96 2.7t 

OGŁOSZENIE 

o zorganizowaniu pisemnego przetargu na wykonanie usługi omłotu zbóż w sezonie żniwnym 2017 r.

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi omłotu zbóż 
Szczegóły do pobrania poniżej:

Pobierz pliki


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż  maszyn (środków trwałych) w dniu 31.05.2017 r.
Szczegóły do pobrania poniżej:

Pobierz pliki


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. w Długich Starych zaprasza 
do przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę:

 1. Rękawów foliowych do magazynowania kiszonek i zbóż 
 2. Siatki do balotów
 3. Folii transparentnej o wymiarach
 4. Folii grubej 
 5. Zakiszaczy (inokulantów) do zakiszania

Pobierz pliki


Długie Stare, dnia 13.04.2017 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku obory na terenie Zakładu Rolnego Niechłód naszej Spółki o dwa obiekty zaprojektowane w systemie tradycyjnym z dachami jednospadowymi, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, o max wymiarach 50x10 m każdy z technologią do chowu bydła wg szczegółowych ustaleń z inwestorem.

Usługa polega na wykonaniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń przewidzianych w polskim prawie wraz z pozwoleniem na budowę oraz zgodnie z posiadaną Decyzja o warunkach zabudowy.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 •  kosztorys inwestorski oraz kosztorys „ślepy”
 • reprezentowanie inwestora podczas postępowania administracyjnego do momentu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę;
 •  zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego - Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski nad opracowaniem rozwiązań zamiennych i uzupełniających opracowań, wynikających z błędów, pomyłek lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie niniejszego zamówienia do momentu zakończenia robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji (koszty nadzoru autorskiego należy wkalkulować w cenę za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia).Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Proponowane rozwiązania muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Głównego Hodowcę Spółki. 

2. Termin realizacji zamówienia:

60 dni od dnia podpisania umowy.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Cena - 100 %

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia.
Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień projektowych projektantów w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że firma posiada niezbędne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

5. Termin i sposób przekazania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, nie otwierać przed dniem 28.04.2017 r. godz. 12:00”

Do oferty należy dołączyć wydruk właściwego dokumentu rejestracyjnego w zależności od formy prawnej wykonawcy (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być
podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie lub przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby – w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017 r. o godz. 12:30 – bez udziału oferentów.

6. Kontakt i zapytania
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
- Wacław Gaertig / tel : 65 5338632 / sekr. 65 5202670 / kom : 697 628 812

7. Publikacja ogłoszenia
- na stronie www zamawiającego,
- na stronie ANR w Warszawie,
- na portalu ogłoszeń radia „elka”

8. Zastrzeżenie

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Długie Dtare, dnia 10,04,2017 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionych maszyn (środków trwałych) w dniu 21.04.2017 r.
Do wyżej wymienionej ceny zostanie naliczony podatek VAT

Sprzęt można oglądać w dniach 14 i 18.04.2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na podwórzu siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare –  ul. Wiosenna 5.

Warunki przetargu:
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie spółki 
(sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 21.04.2017 r. godz. 9:00”

Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać ze strony internetowej spółki: www.dlugiestare.com.pl oraz w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa, 
Długie Stare ul. Wiosenna 5, I piętro pok. nr 1

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godz. 9:30 z możliwością udziału oferentów (salka nr 1, budynek zarządu, parter).
2. Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
3. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą, sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
5. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
6. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
7. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
9. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485
albo 65 520 26 70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl)


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 
64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu
na dzień 10 kwietnia 2017 r. 

DO CENY SPRZEDAŻY ZOSTANIE DOLICZONY NALEŻNY PODATEK VAT (23%)

Szczegóły do pobrania poniżej:

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5,

ogłasza przetarg na dostawę sprzętu rolniczego

zapraszamy do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego: „zakup ładowarki teleskopowej Manitou”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Warunki wymagalne:

• Silnik KUBOTA o mocy min. 75 KM
• Udźwig do 2500 kg.
• Wysokość podnoszenia do 6,0 m.
• Wyposażenie Premium
• Kabina kompletna z ogrzewaniem i klimatyzacją
• Amortyzacja teleskopu CRC
• Widły do palet PFB

2. Warunki preferowane
• Opony 12.0-18 12 PR, felga 18
• Skrzynia biegów hydrostatyczna H 2/2
• Pompa zębata o wydajności 90 l/min. 235 bar
• Hamulce wielotarczowe/ hydrauliczne
• Wielofunkcyjny Joystik JSM z rewersem

3. Termin realizacji zamówienia:
21 dni od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena - 100 %

5. Termin i sposób przekazania oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr.1, do dnia 24.03.2017r. do godz. 12:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe- zakup ładowarki teleskopowej Manitou, nie otwierać przed dniem 24.03.2017 r. godz. 12:00”

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
- Jan Dutka / tel : 65 5337833 / sekr. 65 5202670 / kom : 601571487

7. Zastrzeżenia
- Przetarg nie jest zamówieniem publicznym i nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Adres: 64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5
Tel. : 65 520 26 70
Mail: dlugie@interian.pl 

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pełnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch obiektów inwentarskich w Zakładzie Rolnym w Trzebinach - dwie obory o obsadzie przekraczającej 210 DJP każda.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, w szczególności należy wykonać kompleksowy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawierający m.in. opracowanie fakultatywne w zakresie poszczególnych komponentów środowiska w zakresie różnych branż, w tym :
 • powietrza atmosferycznego, klimatu, emisji gazów cieplarnianych i hałasu;
 • gospodarki wodno-ściekowej; 
 • gospodarki odpadami i nawozami naturalnymi;
 •  przyrody, w tym opisu korytarzy ekologicznych oraz (w razie potrzeby) inwentaryzacji przyrodniczej;
 •  oddziaływania skumulowanego (w tym obligatoryjnie uwzględnienie istniejących obiektów inwentarskich);
 •  określenie oddziaływania wariantów przedsięwzięcia oraz opis i analiza pozostałych elementów funkcjonowania przedsięwzięcia.

Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty dokumentów w toku przygotowywania.

2. Termin realizacji zamówienia:

- max 60 dni od dnia podpisania umowy.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
- Cena - 100 %


4. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 •  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia – do oferty należy dołączyć kopie uprawnień w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia.
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. inwestycji o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.
 •  Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały prawidłowo wykonane (referencje). 

5. Termin i sposób przekazania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, nie otwierać przed dniem 20.03.2017 r. godz. 12:00”
Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału wykonawców w dniu 20.03.2017 r. o godz. 12:30

Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie lub przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby – w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
- Wacław Gaertig / tel : 65 5338632 / sekr. 65 5202670 / kom : 697 628 812

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku obory w Niechłodzie na terenie Zakładu Rolnego Niechłód naszej Spółki o dwa obiekty zaprojektowane w systemie tradycyjnym z dachami jednospadowymi, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, o max wymiarach 50x10 m każdy z technologią do chowu bydła wg szczegółowych ustaleń z inwestorem.


ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 
na:
Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na płynne odchody zwierzęce 

Pobierz pliki

Pobierz pliki


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionej maszyny (środka trwałego) w dniu 16.03.2017 r. 
Do wyżej wymienionej ceny zostanie naliczony podatek VAT
.
Sprzęt można oglądać w dniach 13 i 14 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na podwórzu siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare – ul. Wiosenna 5.

Warunki przetargu:
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie spółki (sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 16.03.2017 r. godz. 930”

Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać ze strony internetowej spółki: www.dlugiestare.com.pl oraz w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa,
Długie Stare ul. Wiosenna 5, I piętro pok. nr 1


1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2017 r. o godz. 930 z możliwością udziału oferentów (salka nr 1, budynek zarządu, parter).
2. Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
3. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą, sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
5. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
6. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
7. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
9. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485
albo 65 520 26 70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl)


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, 
ul. Wiosenna 5, 64-100 Leszno

jest zainteresowane kupnem
samochodu typu BUS dostawczy 
i zaprasza do składania ofert.

Opis poszukiwanego pojazdu /warunki wymagane/
• Rok produkcji 2010 lub młodszy,
• Skrzynia biegów/ manualna,
• Paliwo/ ON
• Pojemność silnika min. 1,9,
• Ilość miejsc os. 3,
• Ładowność min. 800 kg.,
• Wyposażenie/ klimatyzacja,
• Pojazd aktualnie zarejestrowany,
• Pojazd posiadający aktualne badania techniczne,
• Cena od 20 tyś do 35 tyś PLN netto,

Warunki dopuszczalne/preferowane:
- oferent może złożyć w jednej kopercie więcej niż jedną ofertę
- szyby w części ładunkowej
- szyby boczne kabiny otwierane elektrycznie
- lusterka sterowane elektrycznie
- preferowane modele:
Renault TRAFIC; Opel VIVARO; Nissan PRIMASTAR

Oferty należy składać do dnia 10.03. 2017r., godz. 13:00 w siedzibie Spółki.
Długie Stare ul. Wiosenna 5, budynek Zarządu I p. pok. nr 1.
W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na samochód dostawczy”


Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn (środków trwałych) w dniu 08.03.2017 r.

Do wyżej wymienionych cen zostanie naliczony podatek VAT.
Sprzęt można oglądać w dniach 2 i 3 marca 2017 r. w godzinach od 800 do 1400 na podwórzu siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare – ul. Wiosenna 5.

Warunki przetargu:
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2017 r. do godz. 900 w siedzibie spółki (sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 08.03.2017 r. godz. 930”

Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać ze strony internetowej spółki: www.dlugiestare.com.pl oraz w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa,
Długie Stare ul. Wiosenna 5, I piętro pok. nr 1

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2017 r. o godz. 930 z możliwością udziału oferentów (salka nr 1, budynek zarządu, parter).
2. Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
3. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą, sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
5. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
6. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
7. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
9. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485
albo 65 520 26 70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl)

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno
tel.: 65 520 26 70, e-mail: dlugie@interian.pl, www.dlugiestare.com.pl 

zaprasza do złożenia ofert na serwis robotów udojowych firmy Lely

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie przeglądów i prac konserwacyjnych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń oraz wykonywanie prac serwisowych, obejmujących naprawy bieżące w przypadku awarii, dotyczące:

• jednostek udojowych Typ: Astronaut A4 – sztuk 7
• jednostek sterujących Typ: Central Unit – sztuk 4

Miejsce realizacji: Zakład Rolny Niechłód, Niechłód 45 e, 64 – 115 Święciechowa

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załączony projekt umowy.

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają akredytację producentów robotów marki Lely – dokumenty potwierdzające ten fakt należy dołączyć do oferty.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena – 100 %
Dopuszcza się podanie przez oferenta ceny w formie ryczałtu lub stawek jednostkowych przeglądów i napraw - w tym przypadku należy podać cenę roboczogodziny i stawkę kosztów dojazdu.
Ocena ofert i ewentualne negocjacje z oferentami zostaną przeprowadzone przez komisję powołaną przez zamawiającego.

Termin i sposób przekazania oferty:
Termin składania ofert: do dnia 8 marca 2017 r., do godz. 15:00
Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem:

„Oferta na serwis robotów udojowych firmy Lely”

Do oferty należy dołączyć wydruk właściwego dokumentu rejestracyjnego w zależności od formy prawnej oferenta (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta lub przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby – w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Zamawiający zastrzega dodatkowo:
 • możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami;
 • możliwość żądania od oferentów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień pod rygorem odrzucenia oferty;
 • możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Witold Glapa tel. 695 934 068

Załącznik:
projekt umowy

Pobierz pliki


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno
ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn (środków trwałych) w dniu 26.01.2017 r. 
Sprzęt można oglądać w dniach 19 i 20 stycznia 2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na podwórzu siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare – ul. Wiosenna 5.

Warunki przetargu:
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 26.01.2017 r. do godz. 900 w siedzibie spółki (sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 26.01.2017 r. godz. 9:30”

Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać ze strony internetowej spółki: www.dlugiestare.com.pl oraz w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa,
Długie Stare ul. Wiosenna 5, I piętro pok. nr 1

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2017 r. o godz. 930 z możliwością udziału oferentów (salka nr 1, budynek zarządu, parter).
2. Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
3. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą, sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
5. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
6. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
7. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
9. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485 albo 65 520 26 70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl) 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn (środków trwałych):


1. Zgrabiarka
2. Prasa zwijająca
3. Prasa zwijająca
4. Opryskiwacz
5. Przyczepa
Nr rej. LEP 451 V
6 Przyczepa 
Nr rej. LEP 999 D
7. Przystawka 6 rzędowa do sieczkarni
8. Ciągnik rolniczy 
PLE C 995
9. Agregat uprawowy
10. Zrywacz ściernisk


Sprzęt można oglądać w dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w godzinach od 800 do 1400 na podwórzu siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare – ul. Wiosenna 5.

Warunki przetargu:
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2016 r. do godz. 900 w siedzibie spółki (sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu; 
d) dowód zapłaty wadium.
3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 19.12.2016 r. godz. 930” 

Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać ze strony internetowej spółki: www.dlugiestare.com.pl oraz w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa, 
Długie Stare ul. Wiosenna 5, I piętro pok. nr 1

4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto Spółki: BPH S.A. o/Leszno 69 1060 0076 0000 4023 6000 1505 lub w gotówce w kasie Spółki najpóźniej do upływu terminu składania ofert – dowód wpłaty wadium (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez oferenta) należy dołączyć do oferty.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
a) oferent zaoferował cenę niższą od ceny wywoławczej;
b) oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy lub nie uiści całej ceny nabycia do dnia zawarcia umowy.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2016 r. o godz. 930 z możliwością udziału oferentów (salka nr 1, budynek zarządu, parter).
9. Sprzedający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą, sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
11. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
12. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
13. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
14. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
15. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
16. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu. 
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485 
albo 65 520 26 70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl)

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Biuro Prezesa w Warszawie

Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE 
SP. Z O.O. 
z siedzibą w Długich Starych

Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście do dnia 5 grudnia 2016
roku do godziny 16.00 pod adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa 
Zespół Nadzoru Właścicielskiego 
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa Kancelaria – pokój nr 1

Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie wewnętrznej
należy napisać „ Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. „nie otwierać”. Na kopercie kandydat
powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do Agencji

Zgłoszenia, które wpłyną, lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane
kandydatom bez otwierania.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy,
 •  oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
 •  oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego,
 •  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 •  oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom,
        lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 •  oświadczenie o nie pozostawaniu w konflikcie interesów ze Spółką,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
       do celów postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu spółki, zgodnie z
       ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
       Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 •  koncepcję własną prowadzenia Spółki – program pięcioletni.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oryginał, lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 •  dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
 •  zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą
        złożenia dokumentów),
 • aktualny numer telefonu.

W konkursie nie mogą startować kandydaci pozostający w konflikcie
interesów ze Spółką.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone
po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Informacje na temat Spółki można uzyskać osobiście w terminie do dnia
5 grudnia2016 roku w siedzibie Spółki Przedsiębiorstwo Rolne Długie StareSp. z o.o.
 ul.Wiosenna 5, 64-100 Leszno. Informacje na temat Spółki będą udostępniane w dniach
roboczych w godzinach pracy Spółki. Ponadto informacje na temat Spółki można
uzyskać na stronie internetowej Spółki: www.dlugie stare.com.pl

Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 6 grudnia2016 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne
określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku
w Zespole Nadzoru Właścicielskiego Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w
Warszawie przy ul. Inflanckiej 4.

Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 •  wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
 •  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
       pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym
      uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
      pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej
 • przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
 • ocena przedstawionej koncepcji prowadzenia spółki.

Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie i bez podania
przyczyny zakończone bez wyłonienia kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym, o jego
wynikach zostaną poinformowani za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej 
na stronie internetowej ANR oraz listownie.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Adres: 64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5

Tel. : 65 520 26 70
e-mail: dlugie@interian.pl

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zabytkowego budynku obory w Lesznie-Strzyżewicach o korytarz paszowy ze stołem paszowym z zadaszeniem nad całą rozbudową.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa polega na wykonaniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz 
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. 
Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie:
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 • przedmiary robót i kosztorys inwestorski;
 •  inwentaryzację istniejących obiektów i instalacji;
 •  przygotowanie materiałów do wydania decyzji środowiskowej;
 •  reprezentowanie inwestora podczas postępowania administracyjnego do momentu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę;
 •  zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego - Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski nad opracowaniem rozwiązań zamiennych i uzupełniających opracowań, wynikających z błędów, pomyłek lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie niniejszego zamówienia do momentu zakończenia robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji (koszty nadzoru autorskiego należy wkalkulować w cenę za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Proponowane rozwiązania muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie. 

    2. Termin realizacji zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy.

     3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena - 100 %


     4. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 •  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia – do oferty należy dołączyć kopie uprawnień projektowych projektantów w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia.
 •  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy obory wyposażonej w korytarz paszowy ze stołem paszowym.
 •  Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały prawidłowo wykonane (referencje). 

     5. Termin i sposób przekazania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 26 października 2016 r. do godz. 12:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, nie otwierać przed dniem 26.X.2016 r. godz. 12:00”

Do oferty należy dołączyć wydruk właściwego dokumentu rejestracyjnego w zależności od formy prawnej wykonawcy (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być
podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie lub przez pełnomocnika ustanowionego przez
te osoby – w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

       6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
- Wacław Gaertig / tel : 65 5338632 / sekr. 65 5202670 / kom : 697 628 812

       7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania                  bez podania przyczyny.

Długie Stare, dnia 05.10.2016 rok

BADANIE BILANSU ZA 2016 ROK 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5,
 64 – 100 Leszno 
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert (forma papierowa) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Oferta powinna zawierać:
 • Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.
 • Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym 
      do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię 
       i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego 
       w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta                za ostatnie 5 lat).
 •  Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 
      do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 • Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
 • Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym do Spółki (konieczność podania pełnej daty). 
      W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin 
      do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.
 • Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy 
      z zapisami w składanej ofercie.

Oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 należy złożyć do dnia 07 października 2016 roku na adres spółki:

Przedsiębiorstwo Rolnego Długie Stare Sp. z o.o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65/ 5337843


OGŁOSZENIE PRZETARG


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, 
ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn (środków trwałych):


1. Ciągnik siodłowy- samochodowy z naczepą wywrotką MAN TGA 18.440 4X2 BLS PLE 8T81 +JANMIL NW1S 34.5t PLE V643 
2. Ciągnik rolniczy URSUS 1212 PLE C955 
3. Ciągnik rolniczy URSUS 1222 PLE C995 
4. Agregat uprawowy VADERSTAD CARRIER 500 
5. Zrywacz ściernisk (agregat ścierniskowy) LEMKEN SMARAGD
9/600 KUEA-B 


Sprzęt można oglądać w dniu 29.09.2016 r. w godzinach od 800 do 1400 na podwórzu siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare – ul. Wiosenna 5.

Warunki przetargu:

1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2016 r. do godz. 900 w siedzibie spółki (sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;
d) dowód zapłaty wadium.
3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 05.10.2016 r. godz. 9.30”

4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto Spółki: BPH S.A. o/Leszno 69 1060 0076 0000 4023 6000 1505 lub w gotówce w kasie Spółki najpóźniej do upływu terminu składania ofert – dowód wpłaty wadium (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez oferenta) należy dołączyć do oferty.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
a) oferent zaoferował cenę niższą od ceny wywoławczej;
b) oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy lub nie uiści całej ceny nabycia do dnia zawarcia umowy.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godz. 930 z możliwością udziału oferentów (salka nr 1, budynek zarządu, parter).
9. Sprzedający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą, sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
11. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
12. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
13. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
14. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
15. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
16. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485 albo 65 520 26 70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl)

Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać poniżej

Pobierz pliki


PRZETARG

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego 
pt. „Hala namiotowa do składowania słomy”

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym i nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych.

Miejsce realizacji: Zakład Rolny Niechłód, Niechłód 45 e, 64 – 115 Święciechowa.
Termin składania ofert do 30.08.2016 r., do godz. 1500.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2016 r.
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania poniżej.

Zamawiający zastrzega dodatkowo:
- unieważnienie przetargu bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, z dopiskiem
„przetarg na halę namiotową”
na adres:
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o., Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez zamawiającego.
Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
na halę namiotową

1. Hala namiotowa z dachem wielospadowym;
2. Szerokość - 20 m, długość – 50 m, wysokość ścian – 4,5 m;
3. Powierzchnia – 1000 m2;4. Ściany boczne z blachy trapezowej. 

Przetarg na zakup ciągnika rolniczego

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego 
pt. „Zakup ciągnika rolniczego”

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym i nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych.
Miejsce realizacji: Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
Termin składania ofert do 19.08.2016 r., do godz. 1500.
Termin realizacji zamówienia do 26.08.2016 r.
Specyfikacja istotnych kosztów przetargu do pobrania poniżej.

Zamawiający zastrzega dodatkowo:
- unieważnienie przetargu bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, z dopiskiem
„przetarg na ciągnik”
na adres:
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez zamawiającego.
Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup ciągnika:

1. Marka ciągnika: Valtra lub John Deere,
2. Moc ciągnika: 175 KM,
3. Trzy pary gniazd hydraulicznych,
4. Wydajność pompy hydraulicznej minimum 110,
5. Zaczep tylny kulowy,
6. Amortyzowana oś przednia,
7. Klimatyzowana kabina kierowcy,8. Opony: przód – 480, tył – 650.

BADANIE BILANSU

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o
Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert (forma papierowa) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Oferta biegłego rewidenta powinna w szczególności zawierać:
informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich;
informację o biegłym rewidencie mającym przeprowadzić badanie, jego uprawnieniach, doświadczeniu i znajomość branży w której działa spółka;
oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia;
wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym.

Oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 należy złożyć do dnia 30 września 2015 roku na adres spółki:

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5,
64 – 100 LesznoDodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65/ 5337843

PRZETARG SIERPIEŃ 2015
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2015 r. o godzinie 10:00 w Zakładzie Usług Rolniczych w Długich Starych. Sprzęt można oglądać w dniu 10.08.2015 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na podwórzu w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zainteresowani winni wpłacić w kasie Zakładu Usług Rolniczych do godziny 9:00 w dniu przetargu.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.  Wpłacający wadium na daną pozycję ma obowiązek brać udział w przetargu, w przeciwnym wypadku wadium przepada.
Ceny wywoławcze podane w ofercie przetargu dotyczą 1 szt.

Kontakt telefoniczny:
tel. 65/ 533 86 31
kom. 723 975 485

- PRZETARG KWIECIEŃ 2015 -

- SZKOLENIE W GOŁANICACH -

W dniach 24-26 września 2013 r. na naszej Fermie Bydła Mięsnego w Gołanicach, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przeprowadził szkolenie dla pracowników Związku w zakresie oceny i selekcji bydła mięsnego. Szkolenie w Gołanicach prowadzone było przez specjalistów z Francji. 

- SZKOŁA ZAKISZANIA KUKURYDZY -
2 września 2013 roku AdiFeed Sp. z o.o. wraz z firmą Lallemand Animal Nutrition oraz Limagrain przeprowadziła w naszym Przedsiębiorstwie dla zaproszonych gości kolejną edycję Szkoły Zakiszania Kukurydzy, której temat przewodni brzmiał: "Zadbaj o najwyższą jakość kiszonek".
Swoje prelekcje z prezentacjami przeprowadzili:
Pierre Pichon, Lallemand Animal Nutrition, Francja na temat: "MIKOTOKSYNY W KISZONKACH - SPOSOBY ICH ZAPOBIEGANIA"
Żanetta Chodorowska, Lallemand Animal Nutrition "ZWROT Z INWESTYCJI - ZAKISZANIE KUKURYDZY Z DODATKIEM INNOKULANTÓW"
dr inż. Krzysztof Białoń, AdiFeed "STRES CIEPLNY A STRATY W PRODUKCJI MLEKA"
Mariusz Koczara, Limagrain "STRAWNOŚĆ WŁÓKNA W KISZONKACH Z KUKURYDZY"
mgr inż. Ewa Gierzyńska - Główny Hodowca w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare przedstawiła prezentacje na temat "Aktualne dane z poszczególnych Ferm Krów Przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem fermy w Niechłodzie."
Następnie odbyła się część praktyczna na nowym obiekcie FERMY KRÓW W NIECHŁODZIE. Dziękujemy zaproszonym gościom za liczne przybycie, myślimy, że każdy z hodowców tuż przed "żniwami kukurydzianymi" poszerzył swoją wiedzę zwiazaną z tematem robienia kiszonek najwyższej jakości.

- DZIEŃ OTWARTY OBORY NA FERMIE W NIECHŁODZIE -

W dniu 19 października 2012 r
na Fermie Krów w Niechłodzie 
odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanej obory
spełniającej najwyższe normy dobrostanu dla krów wyposażonej m.in.: w 6 robotów udojowych Lely Astronaut A4.


- NOWY OBIEKT !!! -
Mamy przyjemność poinformować, że w naszym Gospodarstwie w Zakładzie Rolnym Niechłód powstała najwieksza jak dotąd w kraju obora z robotami dojącymi. Nowy obiekt wyposażony jest w 6 jednostek dojących, kolejny siódmy robot zostanie niebawem uuchomiony na porodówce, gdzie bedzie obsługiwał krowy swieżo wycielone. Roboty będą docelowo doiły 400 szt. krów. Jednostki dojące wykonała oraz zainstalowała i uruchomiła dla nas firma Lely. Nowa obora powstała od podstaw . Rozruch odbył się dnia 20.08.2012 r.