Nowy film:
Rok 2018 w Przedsiębiorstwie Rolnym -  Długie Stare

Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.       


           Produkcja zwierzęca