Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.
Historia

Rozwój Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa wchodzące w skład Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare leżą w zachodniej części powiatu leszczyńskiego. W średniowieczu należały do ziemi wschowskiej. Do rozbiorów ziemie te wchodziły w skład Rzeczpospolitej, po pierwszej wojnie światowej były w granicach Polski.

W okresie powojennym tj. od 1945 r. do czerwca 1949 r. zarząd nad gospodarstwami naszego regionu sprawowały Państwowe Nieruchomości Ziemskie. W roku 1949, z chwilą powstania Państwowych Gospodarstw Rolnych , gospodarstwo Długie Stare wchodziło w skład Zespołu PGR Strzyżewice.

Z dniem 1 lipca 1957 r. Zespół PGR Strzyżewice został rozwiązany i powstał Inspektorat PGR Leszno należący do Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Poznaniu.

W dniu 1 lipca 1967 r. powstało Przedsiębiorstwo PGR Długie Stare

Z dniem 1 października 1992 r. PGR Długie Stare przekształcono w Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Długie Stare.

Od dnia 1 sierpnia 1995 r. działa Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.

W czerwcu 2003 r. ze względu na zakres prowadzonej hodowli zwierząt, doskonalenie bydła mlecznego, Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zostało uznane jako spółka strategiczna i zostało objęte nadzorem właścicielskim będącym w gestii Ministra Rolnictwa.

Władze Spółki:

Prezes zarządu: Piotr Reimer
Prokurent: Jan Dutka
Główna księgowa: Regina Glapa

W skład Spółki wchodzi sześć Zakładów Rolnych: ZR Długie Stare, ZR Krzycko Małe, 
ZR Niechłód, ZR Strzyżewice, ZR Święciechowa, ZR Trzebiny, oraz Zakład Usług Rolnych z Warsztatem i Grupą Remontowo-Budowlaną, Suszarnią i Mieszalnią Pasz.