Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.
Produkcja roślinnaProdukcja roślinna obok hodowli zwierząt to najszersza gałąź działalności Spółki. Celem produkcji roślinnej jest wytworzenie dostatecznej ilości pełnowartościowej paszy dla zwierząt oraz wyprodukowanie wysokiej jakości surowca dla przemysłu młynarskiego, tłuszczowego oraz dla cukrowni. Na szczególną uwagę zasługuje reprodukcja materiału siewnego zbóż dla firm nasiennych jak i uprawa kukurydzy na ziarno.
Wysoki poziom produkcji Spółka uzyskuje dzięki stosowaniu:

nowoczesnej agrotechniki

kompleksowej technologii upraw

odpowiedniego nawożenia i ochronie chemicznej roślin 

przestrzeganiu optymalnych terminów agrotechnicznych.

Jakość zbieranych płodów gwarantują firmie nowe technologie zbiorów

 i przechowywania płodów rolnych.