Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.


Produkcja zwierzęca


Produkcja zwierzęca - to jedna z głównych gałęzi produkcji Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare. Gospodarstwo prowadzi hodowlę bydła . W przedsiębiorstwie funkcjonują obecnie cztery obiekty wolnostanowiskowe dla krów mlecznych. Zlokalizowane w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie, Strzyżewicach, Świeciechowie (ferma Wilkowice) oraz w Zakładzie Rolnym Trzebiny. Nasza firma posiada także fermę bydła mięsnego, która należy do Zakładu Rolnego Krzycko Małe a mieści się w Gołanicach. Oprócz tego Spółka posiada wychowalnie młodzieży z odpajalnią cieląt i odchowalnię jałówek zlokalizowaną w Gospodarstwie Długie Stare. Opas buhajów prowadzony jest w Zakładzie Rolnym Święciechowa na fermie w Ogrodach. W naszym Gospodarstwie w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie powstała największa jak dotąd w kraju nowa obora z robotami dojącymi.Nowy obiekt wyposażony jest w 7 jednostek dojących, które będą docelowo doiły 400 szt. krów. Jednostki dojące wykonała oraz zainstalowała i uruchomiła dla nas firma Lely. Nowa obora powstała od podstaw. Rozruch odbył się w dniu 20.08.2012 roku.W hodowli bydła wykorzystujemy system zarządzania stadem, co w dużym stopniu pozwala na lepszą kontrolę i pozwala szybko oraz skutecznie wyciągać wnioski. Obecnie bazujemy na programie Afimilk oraz systemie Lely. Żywienie bydła odbywa się z wykorzystaniem TMR i PMR, a w dodatki paszowe, minerały i witaminy zaopatrują nas czołowe firmy paszowe. Zdając sobie sprawę jak ważnym zagadnieniem w hodowli bydła mlecznego jest rozród korzystamy z usług wysokiej klasy specialistów m.in. współpracujemy z lek. wet. Jackiem Nędzą uznawanym za czołowego weterynarza w kraju specializującego się w rozrodzie bydła. Bazując na jego doświadczeniach i wiedzy, oraz wykorzystując nowoczesny sprzęt jakim jest ultrasonograf dokonujemy ciągłego postępu w tej dziedzinie.

Filmy :