Ogłoszenia oferty i przetargi:


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów na kiszonki w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

- KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Podaje komunikat o unieważnieniu przetargu z dnia 16.04.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch budynków inwentarskich (obory) w Zakładzie Rolnym Trzebiny.

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do  składania ofert na dostawę i montaż wiaty w Zakładzie Rolnym w Wilkowicach.

Termin składania ofert do dnia 14.06.2019 r. do godz.12:00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi zbioru zbóż.

Termin składania ofert do dnia 10.06.2019 r. do godz.15:00

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum