Ogłoszenia oferty i przetargi:


- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2019 r. do godz.10.00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej
na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym,
oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika, oraz budowę dwóch silosów na kiszonki
w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r. do godz.10.00

- KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.
podaje komunikat o unieważnieniu przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowej dla dwóch budynków inwentarskich (obory) w Zakładzie Rolnym w Trzebinach

Pobierz pliki


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza  do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 
polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym 
oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów
 na kiszonki w Zakładzie Rolnym w Trzebinach

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019 r. do godz.10.00

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum