Ogłoszenia oferty i przetargi:


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert  na
 wykonanie robót ogólnobudowlanych i dekarskich w zakresie remontu dachu budynku 
Zarządu Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert 
 na zakup i dostawę wozu paszowego. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 13.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZMIANA OGŁOSZENIA  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
informuje o zmianie ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla PR Długie Stare Sp.z o.o.
 z dnia 29.01.2019 r.
.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 05.02.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert 
 na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla PR Długie Stare Sp.z o.o.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz.10.00.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert 
na dostawę komponentów do systemu GPS automatycznego kierowania 
dla ciągników JOHN DEERE.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 13.02.2019 r. do godz.10.00.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na nawozy.

Oferty można składać do dnia 05.02. 2019 r. do godz. 15:00.

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert 
na dostawę i montaż wiaty, zadaszenia stanowisk dla bydła obory 
 w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz.15.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. 
Zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż bocznych siatek osłonowych
 obory w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 05.02.2019 r. do godz.15.00

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum