Ogłoszenia oferty i przetargi:


-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  zaprasza do składania ofert na materiał siewny kukurydzy.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2020 r. do godz.15.00

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum