Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.
ZR Strzyżewice

W Strzyżewicach znajduje się obora wolnostanowiskowa na 250 krów powstała po modernizacji starej obory uwiązowej i owczarni. Krowy utrzymywane są na głębokiej ściółce, a stół paszowy usytuowany jest wewnątrz budynków. Obiekt uzupełnia hala udojowa typu rybia ość z urządzeniami DeLaval.

Biuro zakładu

Obora