Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.
ZR Krzycko Małe

Do Zakładu Rolnego w Krzycku należy ferma bydła mięsnego mieszcząca się w Gołanicach. Na fermie znajdują się trzy budynki dla bydła mięsnego. Dwa z nich to obiekty zamkniete z okólnikami a jedna obora jest typowo otwarta z zadaszonymmi tylko legowiskami i stołem paszowym. Bydło mięsne znajdujące się na fermie to rasa Limousine oraz krzyżówki bydła HF z Limousine. Zarząd Spółki zdecydował się właśnie na wprowadzenie tej rasy ponieważ, osobniki limousine charakteryzują się wczesnym okresem dojrzewania, długowiecznością, płodnością i łatwymi wycieleniami a ich mięso posiada wysokie walory kulinarne doceniane na całym świecie. Pierwsze 100% jałówki Limousine zostały zakupione we Francji. Obecnie na fermie znajduje się 450 szt z czego blisko 200 szt to czyste bydło rasy Limousine.Dużym sukcesem hodowlanym jest zdobycie Super Championa naszej krowy z cielakiem rasy limousine na XVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych - Sielinko 2012. Prowadzimy też odchów buhajków, które po wycenie zostają uznane za rozpłodniki i są przeznaczane do sprzedaży jako buhaje hodowlane.