Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.
Zakład Usług Rolnych

Zakład dysponuje bazą sprzetową i świadczy usługi wewnątrz spółki jak i na zewnątrz w zakresie siewu zbóż, kukurydzy, rzepaku i buraków cukrowych. Zajmuje sie też zbiorem i konserwacją pasz zielonych oraz zbiorem płodów rolnych. Zabezpiecza również transport wewnętrzny w spółce.Do Zakładu Usług Rolniczych należy Mieszalnia i Suszarnia Pasz, gdzie przygotowywane są mieszanki pasz treściwych oraz przechowywane są zboża paszowe. ZUR to również zaplecze warsztatowe, gdzie wykonywany jest serwis i niezbędne naprawy sprzętu rolniczego, oprócz tego istnieje grupa budowlano remontowa, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i innych. Wykonuje wszelkie naprawy, usuwa usterki oraz zajmuje się remontami i konserwacją budynków a w trakcie powstawania nowych inwestycji uczestniczy w ich budowie.