ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zabytkowego budynku obory w Lesznie-Strzyżewicach .
Szczegóły w zakładce aktualności

Dnia 23 września 2016 roku podczas AGRO SHOW 
w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji Krajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
w kategorii zakładów rolnych.
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
zajęło trzecie miejsce w tym konkursie.


       


           Produkcja zwierzęca
     Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.