- OGŁOSZENIA I OFERTY -

 Zakup ładowarki teleskopowej Manitou

 Oferta na wykonanie pełnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska 


 Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku obory, oraz na dostawe i montaż zbiornika na  odchody zwierzęce. 

Pride of Poland – szczegóły już wkrótce…


       


           Produkcja zwierzęca
     Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.