Pride of Poland – szczegóły już wkrótce…

 Przedsiębiorstwio Rolne 
Długie Stare


       


           Produkcja zwierzęca
     Przedsiębiorstwo Rolne
  Długie Stare Spółka z o.o.