Ogłoszenia oferty i przetargi:


- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w Piotrowicach 

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
zaprasza   do składania ofert na wykonanie dokumentacji projekto - kosztorysowej w zakresie prac renowacyjnych obory i wozowni w ZR Trzebiny

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza do składania ofert na materiał siewny lucerny mieszańcowej oraz mieszanki traw łąkowych

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
 zaprasza  do składania ofert na analizę gleb na powierzchni 3000 ha

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum