Ogłoszenia oferty i przetargi:


ZAPROSZENIE 

do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2017 i za rok 2018


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5,64 – 100 Leszno, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania według załączonych wytycznych otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 06.10.2017 r.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 65 533 78 43.

Pobierz pliki


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5

Ogłasza przetarg na dostawę i montaż robota udojowego 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla wyposażenia obory bydła mlecznego w ZR w Niechłodzie

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum