Ogłoszenia oferty i przetargi:


- OGŁOSZENIE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  ogłasza  przetarg ofertowy 
na dostawę elementów żelbetowych do budowy silosu dwukomorowego w Zakładzie Rolnym w Gołanicach.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (osobiście lub drogą pocztową)
 w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

Wcześniejsze oferty i ogłoszenia można sprawdzić w zakładce Archiwum