-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza do złożenia ofert
 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (obory)
 z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

 Termin składania ofert do dnia 02.09.2019 r. do godz.15.00 

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zaprasza 
do złożenia ofert na zakup materiału siewnego żyta oraz mieszanki traw.

Termin składania ofert do dnia 23.08.2019 r. do godz.15.00