- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na na zakup śrutownika walcowego do ziarna.

Termin składania ofert do dnia 08.05.2019 r. do godz.10:00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2019 r. do godz.10.00

- ZAPYTANIE OFERTOWE -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej
na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym,
oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika, oraz budowę dwóch silosów na kiszonki
w Zakładzie Rolnym w Trzebinach

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r. do godz.10.00