-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę
 rękawów foliowych, siatki do balotów, folii transparentnej oraz folii grubej.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. do godz.10.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare sp. z o.o. 
zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę zakiszaczy (inokulantów) 
do zakiszania kukurydzy, lucerny oraz trawy.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. do godz.10.00