-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów na kiszonki w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.

Zmiana treści ogłoszeniana na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (obory) z zapleczem technicznym oraz socjalno-biurowym, budowę płyty do składowania obornika oraz budowę dwóch silosów na kiszonki, w Zakładzie Rolnym w Trzebinach naszego Przedsiębiorstwa.