- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup 2 szt. ciągników o mocy 110-130 KM”

Termin składania ofert do dnia: 09.07.2021 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza
do składania ofert na materiał siewny rzepaku zaprawiony zaprawą Buteo Start lub Lumiposa.

Termin składania ofert do dnia: 14.07.2021 rok do godz. 12:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie kanałów gnojowych w budowanym budynku inwentarskim obory w miejscowości Trzebiny"

Termin składania ofert do dnia: 16.07.2021 rok do godz. 15:00

- OGŁOSZENIE -

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na
"Wykonanie konstrukcji stalowej budynku inwentarskiego obory w miejscowości Trzebiny wraz z robotami towarzyszącymi "

Termin składania ofert do dnia: 16.07.2021 rok do godz. 15:00