-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert 
na dostawę i montaż wiaty, zadaszenia stanowisk dla bydła obory 
 w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz.15.00

-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o. 
Zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż bocznych siatek osłonowych
 obory w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 05.02.2019 r. do godz.15.00