-  ZAPYTANIE OFERTOWE  -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiaty,
 zadaszenia cielętników w Zakładzie Rolnym w Niechłodzie.

Pobierz pliki


ZAPROSZENIE 
do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2018 i za rok 2019


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5,64 – 100 Leszno, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania według załączonych wytycznych otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 17.09.2018 r.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 65 533 78 43.

Pobierz pliki


- OGŁOSZENIE PRZETARG -


Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na:
 sprzedaż maszyn (środków trwałych) w dniu 02.10.2018 r.

Pobierz pliki